Het jaar 2021 kenmerkt zich door het verlies van enkele dierbaren, waaronder onze lieve oom Cherif.  Het was ook het jaar waarin we met veel vragen zaten over hoe verder met ons familieproduct. Samen met de familie in Marokko hebben we hier vaak over gesproken. Daar waar de meningen soms van elkaar afweken, hebben we toch een sterk gedeelde mening weten te vinden. Daarvoor hebben we teruggegrepen naar één van onze belangrijkste kernwaarde; de familietraditie voortzetten.  

Onze voorouders maakten Alwana en Cherif deed dat weer op zijn eigen manier. Azdinne, de zoon van Cherif, is nu opgestaan en heeft aangegeven de passie van zijn vader voort te willen zetten. Hij ziet het als een eer om de familietraditie in leven te houden en is trots op het feit dat ergens ver van het Rifgebergte een andere familie kan genieten van Alwana. En dat is precies hoe wij - ondanks het verdriet - ons nog steeds voelen. Dat sterke gevoel van saamhorigheid, traditie en familie is wat ons heeft doen besluiten om samen met Azdinne nieuwe Alwana te maken voor de inmiddels grote familie hier in Nederland.  

Wij zijn trots en zeer dankbaar voor alle steun die wij van vele hebben gekregen afgelopen periode. Een nieuw hoofdstuk is aangebroken in onze Alwana reis. Wie gaat er mee?